Kurz ovládania VHF rádiostanice (SRC)

Bez Short Range Certificate sa dnes už žiaden kapitán nezaobíde, keďže oprávňuje k ovládaniu VHF vysielačky vybavenej DSC kontrolérom. Bez zanlosti a oprávnenia na jeho používanie je prakticky nemožné ovládať akúkoľvek modernú rádiostanicu. NYS Škola jachtingu tieto kurzy a certifikáciu poskytuje ako jediná na Slovensku, a to v malebnom prostredí Maríny Liptov.

Kurz kladie veľký dôraz na praktickú obsluhu rádiostanice a na znalosť správnych komunikačných procedúr a postupov, od bežnej komunikácie až po tiesňové volanie. Študenti majú k dispozícii skutočné a funkčné lodné rádiostanice.
Preukaz RYA SRC, vystavený na základe úspešnej skúšky, je plne v súlade s predpismi Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) a má medzinárodnú, časovo neobmedzenú platnosť.
Skúška nasleduje obvykle druhý deň po kurze, ale môžete sa prihlásiť na ľubovovlný iný termín. Skladá sa z písomného testu teórie a z praktickej ústnej skúšky. Jej cena je 70GBP, platí sa priamo na stránkach RYA (postup Vám bude sprostredkovaný po prihlásení sa na kurz) a nieje súčasťou ceny kurzu

Cena za kurz: 130 € /osoba
Cena za kurz vrátanie stravovania: 180 € / osoba
Cena za kurz vrátanie stravovania a ubytovania v zdieľanej, dvojložkovej izbe: 230 € / účastník
Cena za kurz vrátanie stravovania a ubytovania v samostatnej, jednoložkovej izbe: 280 € / účastník