fbpx
               
                   

RybárčenieKrásna Liptovská Mara má svoje popredné miesto aj v oblasti rybolovu. Patrí dokonca medzi najlepšie zarybnené vody zaradené v kaprovom režime na Slovensku. 

Má bohaté zastúpenie týchto rýb: kapor, lieň, štuka, zubáč, ostriež, jalec hlavatý, boleň, podustva, pstruh dúhový, pstruh jazerný, sem tam možno natrafiť aj na sumca a úhora. Lov rýb je povolený od 1.6. do 15.3. Lov prívlačou a lov na rybku je povolený od 15.6 do 31.1. Lov je povolený na dve udice pri love na ťažko a na plávanú, pri love prívlačou a muškárení môžete používať len jednu udicu. Loviaci si môže v jednom dni ponechať najviac 2 ks kapra, lieňa, šťuky, zubáča, sumca, boleňa, alebo ich kombináciu, prípadne 4 ks lososovitých rýb, vrátane lipňa a podustvy ale najviac 7 kg rýb. Vášnivých rybárov určite poteší aj fakt, že napriek veľkej návštevnosti je stále možné chytiť poriadneho „macka“!

Na základe nového usmernenia Plavebnej správy v Žiline sa z dôvodu bezpečnosti vymedzuje časť Bobrovníckej zátoky ako plavebná dráha, v ktorej priestore je zakázaný rybolov. V mieste prístaviska je zakázaná rybačka aj z móla Marina Liptov. Nič to však nemení na fakte, že my sme priatelia rybárov a vyplávať či požičať loďku si od nás kedykoľvek milí rybári môžete.

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba  povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.