RybárčenieKrásna Liptovská Mara má svoje popredné miesto aj v oblasti rybolovu. Patrí dokonca medzi najlepšie zarybnené vody zaradené v kaprovom režime na Slovensku. 

Má bohaté zastúpenie týchto rýb: kapor, lieň, štuka, zubáč, ostriež, jalec hlavatý, boleň, podustva, pstruh dúhový, pstruh jazerný, sem tam možno natrafiť aj na sumca a úhora. Lov rýb je povolený od 1.6. do 15.3. Lov prívlačou a lov na rybku je povolený od 15.6 do 31.1. Lov je povolený na dve udice pri love na ťažko a na plávanú, pri love prívlačou a muškárení môžete používať len jednu udicu. Loviaci si môže v jednom dni ponechať najviac 2 ks kapra, lieňa, šťuky, zubáča, sumca, boleňa, alebo ich kombináciu, prípadne 4 ks lososovitých rýb, vrátane lipňa a podustvy ale najviac 7 kg rýb. Vášnivých rybárov určite poteší aj fakt, že napriek veľkej návštevnosti je stále možné chytiť poriadneho „macka“!

Na základe nového usmernenia Plavebnej správy v Žiline sa z dôvodu bezpečnosti vymedzuje časť Bobrovníckej zátoky ako plavebná dráha, v ktorej priestore je zakázaný rybolov. V mieste prístaviska je zakázaná rybačka aj z móla Marina Liptov. Nič to však nemení na fakte, že my sme priatelia rybárov a vyplávať či požičať loďku si od nás kedykoľvek milí rybári môžete.

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

Povolenku na rybolov si môžete kúpiť na našej recepcii podľa platného cenníka. 

Rybársky lístok vydáva iba obec. Rybársky lístok sa vydáva

  • trojročný,
  • ročný,
  • mesačný,
  • týždenný.

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba  povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.