fbpx
               
                   

Zásady ochrany osobných údajovZásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Marina Liptov, a.s.. rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania realizované spoločnosťou Marina Liptov, a.s., Bobrovnik 140, 032 23, IČO: 35686553  pri využívaní siete Internet a inej alternatívnej elektronickej komunikácie na priamy marketing.

Všetky informácie nájdete v priložených dokumentoch:

Zásady a spôsob ochrany spracúvania osobných údajov

informácie o spracúvaní osobných údajov voči dotknutým osobám