fbpx

Pravidlá súťaže na sociálnych sieťach
5 apríla, 2024 0

Všeobecné pravidlá súťaže na sociálnych sieťach vyhlásených spoločnosťou Marina Liptov a.s., so sídlom Bobrovník 140, 032 23, Bobrovník, IČO: 35686553, DIČ:  2020844199(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 2. Predmetom týchto pravidiel súťaže na sociálnych sieťach je úprava právnych vzťahovmedzi súťažiacimi a prevádzkovateľom. Zapojením sa do súťaže vyhlásenejprevádzkovateľom prejavuje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami, rovnako ako s pravidlamia podmienkami súťaže uvedenými v oznámení […]

Celý článok


  • Kategórie