fbpx
               
                   

Kurz vodcu malého plavidlaKurz vodcu malého plavidla

Ponúkame vám možnosť u nás absolvovať kurz vodcu malého plavidla kategórie A, B.

Kategória A – odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

Kategória B – odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.

Teoretická časť kurzu sa koná v školiacej miestnosti strediska Marina Liptov. Praktická časť kurzu a jazdy prebiehajú na Liptovskej Mare.

Cena kurzu je 350 € na osobu.

Prihlášky prosím posielajte na email jakub.juricka@marinaliptov.sk 

Uveďte prosím vaše meno, priezvisko a kontaktne údaje. Následne vás budeme kontaktovať s informáciou o najbližšom termíne kurzu.

V cene kurzu sú zahrnuté:

  • učebné materiály
  • teoretický kurz
  • praktické jazdy vrátane PHM
  • všetky poplatky Dopravnému úradu (kolky)

Základné informácie o kurze vodcu malého plavidla.

Od januára 2011 musí žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla z dôvodu nadobudnutia platnosti o účinnosti zákona 556/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe, pred štátnou skúškou absolvovať kvalifikačný kurz, ktorý pozostáva z teoretickej výučby a praktickej výučby. Na jednom kurze sa môže zúčastniť maximálne 15 ľudí.

Teoretická skúška býva spravidla dva týždne od ukončenia kurzu a koná sa na Dopravnom úrade v Žiline alebo v Bratislave.

Pred skúškou si svoje vedomosti môžete testovať tu – online testy.

Základný praktický 4,5-hod. výcvik sa vykonáva na motorovom člne na Liptovskej Mare spravidla hneď po teoretickom kurze alebo podľa dohody všetko v jeden víkend.

Na plavidle sa počas výcviku nachádzajú maximálne traja kurzisti, čo je vhodné pre vzájomnú kooperáciu trénovania riadenia lode a nácviku prídavných činností, ako sú najmä parkovanie, kotvenie, vyväzovanie či trénovanie záchrany muža cez palubu.

Praktické skúšky potom prebiehajú podľa určeného termínu na vodnom diele v časti Mojšova Lúčka pri Žiline.

Čo je náplňou teoretického kurzu:

– CEVNI – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách

– základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe

– plavebný zemepis

– plavebná náuka, stavba lodí, lodné stroje a zariadenia

Čo je náplňou praktického výcviku na motorovom člne:

– nácvik techniky jazdy (manévrovanie, jazda vo výtlačnom režime, jazda v sklze, pristávanie, kotvenie, vyväzovanie)

– nácvik krízových situácií