Kurz vodcu malého plavidla

Ponúkame vám možnosť u nás absolvovať kurz vodcu malého plavidla kategórie A, B.

Kategória A - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

Kategória B - odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.

Teoretická časť kurzu sa koná v školiacej miestnosti strediska Marina Liptov. Praktická časť kurzu a jazdy prebiehajú na Liptovskej Mare.

Cena kurzu je 400 € na osobu.

Prihlášky prosím posielajte na email marina@marinaliptov.sk. 

Uveďte prosím vaše meno, priezvisko a kontaktne údaje. Následne vás budeme kontaktovať s informáciou o najbližšom termíne kurzu.

V cene kurzu sú zahrnuté:

  • učebné materiály
  • teoretický kurz
  • praktické jazdy vrátane PHM
  • všetky poplatky Dopravnému úradu (kolky)
  • obed

Základné informácie o kurze vodcu malého plavidla.

Od januára 2011 musí žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla z dôvodu nadobudnutia platnosti o účinnosti zákona 556/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe, pred štátnou skúškou absolvovať kvalifikačný kurz, ktorý pozostáva z teoretickej výučby a praktickej výučby. Na jednom kurze sa môže zúčastniť maximálne 15 ľudí.

Teoretický kurz vodcu malého plavidla sa koná vždy v časovom rozpätí:

  • piatok 16.00 - 20.00
  • sobota 8.00 - 17.00
  • nedeľa 8.00 - 17.00 

Teoretická skúška býva spravidla dva týždne od ukončenia kurzu a koná sa na Dopravnom úrade v Bratislave.

Pred skúškou si svoje vedomosti môžete testovať tu - online testy.

Základný praktický 4,5-hod. výcvik sa vykonáva na motorovom člne na Liptovskej Mare spravidla hneď po teoretickom kurze alebo podľa dohody.

Na plavidle sa počas výcviku nachádzajú maximálne traja kurzisti, čo je vhodné pre vzájomnú kooperáciu trénovania riadenia lode a nácviku prídavných činností, ako sú najmä parkovanie, kotvenie, vyväzovanie či trénovanie záchrany muža cez palubu.

Praktické skúšky potom prebiehajú podľa určeného termínu v Žiline.

Čo je náplňou teoretického kurzu:

- CEVNI - Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách 
- základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe 
- plavebný zemepis 
- plavebná náuka, stavba lodí, lodné stroje a zariadenia 

Čo je náplňou praktického výcviku na motorovom člne:

- nácvik techniky jazdy (manévrovanie, jazda vo výtlačnom režime, jazda v sklze, pristávanie, kotvenie, vyväzovanie) 
- nácvik krízových situácií